Over ZorgnaZorg

ZorgnaZorg is een innovatieve coöperatie van ziekenhuizen en zorginstellingen in Noord Nederland. ZorgnaZorg is ontstaan uit de wens om het transferproces vanuit ziekenhuizen naar andere zorgaanbieders te verbeteren. In 2010 zijn het UMCG en Zorggroep Groningen gaan samenwerken om deze wens te realiseren. De resultaten waren zo goed dat het Martini Ziekenhuis, de Ommelander Ziekenhuisgroep, het Refaja ziekenhuis, het Scheper Ziekenhuis en het Bethesda Ziekenhuis zich hebben aangesloten, evenals een groot aantal zorginstellingen in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Zo is er in Noord Nederland een sterk netwerk tussen de ziekenhuizen en zorginstellingen ontstaan: ZorgnaZorg.

Als coƶperatie verder

ZorgnaZorg is met ingang van januari 2015 in een coöperatie ondergebracht, die is opgericht door de initiatiefnemers van ZorgnaZorg; UMCG, Zorggroep Groningen en Martini Ziekenhuis. Inmiddels zijn 24 ziekenhuizen en zorginstellingen lid van de coöperatie ZorgnaZorg. Samen bepalen zij de koers en houden zij toezicht. Met dit grote aantal leden is de coöperatie een voor Nederland veelzijdig en uniek samenwerkingsnetwerk van ziekenhuizen en zorginstellingen.

Hoge kwaliteit van zorg

ZorgnaZorg maakt gebruik van een in eigen beheer ontwikkelde Zorgmonitor die een actueel en specifiek beeld geeft van beschikbare capaciteit in de deelnemende zorginstellingen. Hierdoor kunnen patiënten vanuit het ziekenhuis zonder onnodige wachttijd doorstromen naar de zorginstelling van hun voorkeur. ZorgnaZorg zorgt daarmee voor een hoge kwaliteit van de zorg: het verblijf in het ziekenhuis is niet langer dan medisch noodzakelijk en de vervolgbehandeling kan zo snel mogelijk beginnen rekeninghoudend met de voorkeuren van de patiënt.