ZorgnaZorg verwelkomt nieuwe leden

De coöperatie heeft een aantal nieuwe leden. We verwelkomen volgende organisaties:

  • Woon-zorgcentrum Burgemeester van Julsingha, Delfzijl (lid vanaf maart 2017)

  • Stichting Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe, (lid vanaf maart 2017)

  • Stichting Accolade Zorggroep, Bosch en Duin (lid met ingang van 2016)

  • TSN Verzorging en verpleging B.V., Zwolle (lid per juli 2016)