Samenwerking ZorgnaZorg en huisartsen wordt uitgebreid

Vorig jaar startte ZorgnaZorg (proef)samenwerkingen met een aantal huisartsenpraktijken uit de provincie Groningen. Hieruit is gebleken dat deze samenwerking ervoor zorgt dat plaatsingen efficiënter en effectiever verlopen. Door veranderde wetgeving en de daarmee gepaard gaande veranderde rol van de huisarts met ingang van dit jaar, is samenwerking met huisartsen in een stroomversnelling geraakt.

Zo heeft de huisarts nu de verantwoordelijkheid voor de medische zorgverlening bij laag complexe zorg en dient de huisarts de indicatiestelling te doen en een opname (ELV) te regelen indien zijn/haar patiënt (tijdelijk) naar een zorginstelling moet. Het regelen van een opname is een tijdrovende bezigheid. Hier kan ZorgnaZorg een ondersteunende rol in spelen.

Proefsamenwerking met Groninger Huisartsen Coöperatie

Met de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) is overeengekomen om, met ingang van 29 mei 2017, een proefperiode van twee maanden te starten waarin álle Groninger huisartsen (dus ook de praktijken die niet aangesloten zijn bij GHC) een aanvraag tot ELV-plaatsing kunnen indienen bij ZorgnaZorg.

Na de zomer zal aan de hand van de ervaringen bekeken worden hoe de dienstverlening aan huisartsen verder vorm kan krijgen en wordt bekeken of verdere uitbreiding van de dienstverlening naar andere huisartsenkoepels kan plaatsvinden.