Positieve ervaringen met huisartsen-pilot voor ZorgnaZorg

ZorgnaZorg heeft eind 2015 samen met huisartsenpraktijk De Vuursteen in Groningen een pilot uitgevoerd. In deze pilot, die is gestart op initiatief van de huisartsen, heeft ZorgnaZorg de plaatsingen van patiënten in verpleeg- en verzorgingshuizen voor de huisartsen geregeld. Beide partijen ervaren de pilot als succesvol en kijken naar de mogelijkheden van een structurele samenwerking.

Verbetering van de kwaliteit van zorg
De samenwerking tussen ZorgnaZorg en huisartsen De Vuursteen heeft gezorgd voor een verbetering van de kwaliteit van zorg, omdat de wachttijd naar een verpleeg- of verzorgingshuis sterk werd verminderd. Voordeel voor de patiënt was dat hij enerzijds sneller geplaatst kon worden (meestal binnen twee dagen) en anderzijds op de plek van voorkeur terecht is gekomen. Daarnaast is door de pilot bevestigd dat de tijdsbesteding aan dergelijke plaatsingen door huisartsen en assistenten van De Vuursteen enorm gereduceerd is.

Vervolg
ZorgnaZorg nodigt andere huisartsengroepen uit ook gebruik te maken van haar diensten bij de plaatsing van patiënten in een verpleeg- of verzorgingshuis. Gekeken wordt of een regionale afspraak in Groningen voor de ondersteuning van de huisartsen door ZorgnaZorg mogelijk is.