"Niet meer onnodig lang in het verkeerde bed"

Zorgvisie, het vakblad over zorgkwaliteit, beleid en innovaties in de zorg, plaatste op 28 augustus een artikel over ZorgnaZorg met de titel: "Niet meer onnodig lang in het verkeerde bed".

"Omdat in een verpleeg- of een verzorgingshuis geen bedden beschikbaar zijn, blijven patiënten na hun ontslag in het ziekenhuis liggen wachten op een plek. Dit lijkt een logische aanname, maar toen UMC Groningen in 2009 de oorzaak van de zogenoemde verkeerde-beddagen onderzocht, bleek er wel degelijk voldoende capaciteit in de regio. Alleen kwamen vraag en aanbod niet goed bij elkaar terecht doordat de logistieke organisatie van zowel het UMCG als de regionale zorginstellingen voor verbetering vatbaar was."

Lees hier het volledige artikel.